Cartel para NAO, colectivo de teatro de la ciudad de Xalapa, México.


Poster for NAO, a theatre collective in the city of Xalapa, México.

Ilustración editorial · Xalapa, México · Editorial illustration –2018 | hola@joanxvazquez.com